ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
Friday, 25 July 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก      ... Read More...
IMAGE การสอดส่องดูแลนิสิตนักศึกษา
Wednesday, 23 July 2014
การสอดส่องดูแลนิสิตนักศึกษา      ... Read More...
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1
Monday, 21 July 2014
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1      ... Read More...
ทุนการศึกษา ISUZU ประจำปีการศึกษา 2557
Tuesday, 15 July 2014
ทุนการศึกษา ISUZU  ประจำปีการศึกษา 2557      ... Read More...


ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก

       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล "๊Universal Goodness For Good-Looking" เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ถ่ายทอดหลักการ และเนื้อหาของความดีสากล ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นผลงาน ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำความดี พัฒนานิสัยด้วยความดีสากล รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองก้าวสู่ความพร้อมในการที่ประเทสไทยจะเข้าสู่ AEC ต่อไป

       1. รายละเอียดโครงการ 

       2. ข้อความความดีสากล 

       3. ใบสมัครประกวดสื่อ 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้เป็นยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากท่านสนใจโปรดส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมส่งกลับให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

       1. รายละเอียดและกำหนดการประชุม 

       2. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557

       จังหวัดตาก กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

       จังหวัดตาก จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว รายละเอียดดัง กำหนดการ ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

       1. กำหนดการ  

       2. แบบตอบรับ 

การสอดส่องดูแลนิสิตนักศึกษา

       จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์คลิปวิีดีโอเกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงสาวกลุ่มหนึ่งซึ่งสวมเครื่องแบบคล้ายนักศึกษา เต้นยั่วยวนในลักษณะอนาจารต่อหน้ากล้องภายในห้องน้ำแห่งหนึ่ง ภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต่างเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนังนั้น

       ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การแสดงออกดังกล่าวของหญิงสาวกลุ่มนี้ ไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา เพราะไม่มีการปิดบังใบหน้าและใช้ห้องน้ำสาธารณะในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งบุคคลอื่นอาจมาพบเห็นได้ พฤติกรรมดังกล่าวน่าจะเป็นเพราะความคึกคะนอง ถือว่าเป็นการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันกับกรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้ท่านช่วยสอดส่องดูและนักศึกษาของสถาบัน มิให้แสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

More Articles...

  1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "I-SEEC 2014"
  2. แผนดำเนินงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และรายใหม่
  3. รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558
  4. ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1
  5. ทุนการศึกษา ISUZU ประจำปีการศึกษา 2557

Page 1 of 16

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

tanongsak_2.jpg

มคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

รูปภาพกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม

140591
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
374
1809
136329
11103
9854
140591

Your IP: 54.227.17.116
Server Time: 2014-07-25 11:18:15