ข่าวกองการศึกษา

IMAGE ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก
Thursday, 31 March 2016
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนนักวิจัยส่ง concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561
Wednesday, 11 May 2016
ขอเชิญชวนนักวิจัยส่ง concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561  ... Read More...
IMAGE มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย”
Friday, 18 March 2016
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม... Read More...


ขอเชิญชวนนักวิจัยส่ง concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่่ง concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็ปไซค์ www.rdi.rmutl.ac.th หรือ ติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ ตาก ตั้งแต่วันนี้ ถึง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://rdi.rmutl.ac.th/info/upload/doc/1461312947.pdf

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ

http://education.tak.rmutl.ac.th/2012/Downloads/NEWS_PR_large/0059/prconpaper.pdf

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th APSSA International Conference 2016"

ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APSSA) จัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ "The 15th APSSA International Conference 2016" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อประชุมว่าด้วยเรื่อง “Power of Youth for Well – Being and Sustainable Development” ดังเอกสารแนบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหรือส่งผลงานทางวิชาการได้ที่ http://apssa2016.cmu.ac.th

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ << คลิก

ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6

สำนักงาน กปร. ได้กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยแต่ละทีมมีสมาชิก จำนวน 5 คน พร้อมกันนี้ นักศึกษาต้องเขียนโครงการในหัวข้อ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” จำนวน 1 โครงการ ต่อ 1 ทีม พร้อมใบสมัคร เพื่อคัดเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 โดยส่งมาที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการฯ << คลิก

กศน.ตาก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์การปลูกบุกเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ครบวงจร

ด้วยคณะทำงานการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการปลูกบุกเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ครบวงจรได้กำหนดให้สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมประกวดสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุกและเข้าร่วมกิจกรรมปลูกบุกเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ครบวงจร ในพื้นที่ป่าชุมชนและที่ทำกินของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการป่าเชิงนิเวศน์ มีรายได้จากการปลูกบุก และเป็นการฟื้นฟูผืนป่าอีกแนวทางหนึ่ง ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดตาก โดยกำหนดให้มีการประกวดการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เป็นวีดีทัศน์ การ์ตูนแอนิเมชั่นหรือภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกินเรื่องละ 3 นาที ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

  1. เนื้อหา “บุกพืชมหัศจรรย์”
  2. เนื้อหา “การปลูกบุกพืชเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์”
  3. เนื้อหา “ประโยชน์ของการปลูกบุกที่มีค่ามากกว่าเงิน”

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ << คลิก

More Articles...

  1. ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก
  2. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชมคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21”
  3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
  4. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559
  5. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

Page 1 of 58

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

613240
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
161
521
609072
10549
12535
613240

Your IP: 54.196.35.120
Server Time: 2016-05-24 15:38:57