ข่าวกองการศึกษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก" (Mae-Ping Walking Garden)
Thursday, 10 April 2014
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก"... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วุฒิสภา http://click.senate.go.th/
Thursday, 23 January 2014
         ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา... Read More...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "พัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน" ประจำปี 2557
Monday, 10 February 2014
       ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด... Read More...
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน
Monday, 10 February 2014
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ภาคฤดูร้อน      ... Read More...
IMAGE ขยายเวลาการปิดรับสมัครการประกวด "ชื่อ" และ "สโลแกนประจำสถานี"
Monday, 10 February 2014
  ขยายเวลาการเปิดรับสมัครการประกวด "ชื่อ" และ... Read More...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในงานปีใหม่ ๕ ชนเผ่าชาวดอยมูเซอ
Monday, 10 February 2014
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในงานปีใหม่ ๕... Read More...
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ท.ท.
Thursday, 23 January 2014
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ ในงาน (Tpa... Read More...


ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557

 

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557
       ในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุด จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จำเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT อย่างมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
       หรือ สพธอ.
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้น สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาทีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการจับรางวัลผู้โชคดี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

       1. จะจับรางวัลจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด

       2. บอกต่อรอรับของกำนัล

       รายละเอียดต่างๆ และของรางวัลสามารถดูได้ที่แบนเนอร์ด้านบน หรือ http://www.etda.or.th/internetuserprofile2014/

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรรหาได้ตั้งแต่วันที่  21 - 30 เมษายน  2557  (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.rmutl.ac.th

       ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา << ดาวน์โหลด

       แบบฟอร์มใบสมัคร  << ดาวน์โหลด

ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวรองอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส 2557

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดจัดพิธีรดน้ำดำหัวรองอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึงทำเป็นประจำทุกๆ ปีที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคล  อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผุ้อาวุโสซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

       ในการนี้ กองการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวรองอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส ในวันพฤหัสบดีที่  24 เมษายน 2557  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวเรื่อง "600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร" ณ ประเทศไต้หวัน

       ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้ง จาก The Elite Study In Taiwan (ESIT) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไต้หวัน) และ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อไต้หวัน  จะมาแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน จำนวน 600 ทุน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แก่อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา โดยทุนการศึกษาดังกล่าว จะยกเว้นค่าเทอมและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้

       งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว ดังกล่าว ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เวลา 13.10 - 15.30 น. สำหรับเขตพื้นที่สามารถรับฟังการแนะแนวผ่านทาง VDO conference ณ ห้องประชุม 1 ของแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ หรือ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.esit.org.tw/

       ดาวน์โหลดเอกสาร

       1.กำหนดการ และแบบตอบรับ

       2.รายละเอียดทุนการศึกษา

 

More Articles...

  1. ขอเชิญร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
  2. ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ สวนคนเดิน "แม่ปิงเมืองตาก" (Mae-Ping Walking Garden)
  3. มหาวิทยาลัยราชขภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
  4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วุฒิสภา http://click.senate.go.th/
  5. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "วิถึสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21"

Page 1 of 8

มคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รูปภาพกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

110412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
167
1142
107819
5805
8034
110412

Your IP: 54.82.1.136
Server Time: 2014-04-24 21:16:29