ข่าวกองการศึกษา

IMAGE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มาบริการฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก
Thursday, 05 March 2015
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  ขอเชิญคณาจารย์... Read More...
IMAGE วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 2 และจุลสารฉบับปฐมฤกษ์
Monday, 02 March 2015
วารสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 2 และจุลสารฉบับปฐมฤกษ์    ... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"
Thursday, 26 March 2015
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"    ... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558 ThaiSim 2015
Thursday, 26 March 2015
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้... Read More...


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย"

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยคณะกรรมการ สาขาปรัชญา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย" ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของกระบวนการศึกษาวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทยที่มีอยู่ในภาคกลางและท้องถิ่น ทั้งในวรรณกรรมการอ่านและวรรณกรรมการแสดง รวมทั้งแนวทางการศึกษาวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ สาขาปรัชญา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา วรรณศิลป์ และวรรณกรรมไทย ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

       ผู้ประสงค์เข้าร่วม กรุณากรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา ส่งไปที่ฝ่ายเลขานุการฯ สาขาปรัชญา ภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลด โครงการและกำหนดการ ,แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฯ << คลิก

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"

       เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015" ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community” ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

       มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://buuconference.buu.ac.th/

 

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์หลักสูตร

       สาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

       หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุพรรษา เข็มทอง 089-2807154 โทรสาร 044-224607 และ http://eng.sut.ac.th/ce/ce_course/

       ดาวน์โหลด สำเนาประกาศรับสมัคร และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ << คลิก

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัดตาก ปี 2558

       ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย

       จังหวัดจึงขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเก่า ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

       ดาวน์โหลด เอกสารแนบ << คลิก

More Articles...

  1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รูปแบบการวิจัยเชิงสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 17
  2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  3. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558 ThaiSim 2015
  4. ลำดับที่การเข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
  5. ขอแจ้งรายละเอียดในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557

Page 1 of 43

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

295514
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1120
1694
2814
275206
30169
10011
295514

Your IP: 54.89.118.108
Server Time: 2015-03-30 16:09:34