ข่าวกองการศึกษา

IMAGE SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "Memory of SEAMEO"
Tuesday, 07 October 2014
SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "Memory of SEAMEO"      ... Read More...
IMAGE ขอแจ้งตารางคุมสอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่
Friday, 03 October 2014
ขอแจ้งตารางคุมสอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่      ... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนเข้าอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยสมัครเล่น
Friday, 03 October 2014
ขอเชิญชวนเข้าอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยสมัครเล่น      ... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเพาะช่าง รับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2558
Thursday, 02 October 2014
วิทยาลัยเพาะช่าง รับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 4 ปี... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
Thursday, 02 October 2014
ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา      ... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)
Wednesday, 08 October 2014
  ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot)... Read More...
IMAGE ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลัษณ์ (Logo)
Friday, 26 September 2014
ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมส่งโครงงาน/งานวิจัย
Thursday, 25 September 2014
ขอเชิญร่วมส่งโครงงาน/งานวิจัย      ... Read More...
IMAGE การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
Thursday, 25 September 2014
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558      ... Read More...


 

ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot) ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31 "ทองกวาวเกมส์"

       รางวัลชนะเลิศ

       รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

          นายภานุวัฒน์  เสงี่ยม

          สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

          ชื่อผลงาน น้องทองกวาว

        ดาวน์โหลด

       ประกาศมหาวิทยาลัย ผลการตัดสินการประกวดการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot) ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31 "ทองกวาวเกมส์"

SEAMEO ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "Memory of SEAMEO"

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMES) แจ้งว่าองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) จะครบรอบ 50 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จัดโครงการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ ภายใต้หัวข้อ "Memory of SEAMEO" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภารกิจและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าขององค์การซีมีโอได้ร่วมแบ่งปันความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีเพื่อจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

       องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ขอเชิญผู้ประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย และผู้เ้ารับการฝึกอบรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์การซีมีโอทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานประกวดเขียนเรียงความ ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 ความยาว 400 - 600 คำ ไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ http://www.seameo.org ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-391-0144 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอแจ้งตารางคุมสอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 งานวิชาการ กองการศึกษาตาก จึงได้มี การจัดปรับตารางคุมสอบของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความเหมาะสม

       เพื่อให้การสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการศึกษาตาก จึงขอแจ้งตารางคุม สอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://reg.tak.rmutl.ac.th/scd/

       ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ

ขอเชิญชวนเข้าอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยสมัครเล่น

       จังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 และสมาคมกีฬาจังหวัดตาก จะจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยสมัครเล่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ตัดสินได้รับทราบระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่มีการแก้ไขใหม่ โดยจะจัดอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

       เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก 055 - 517625 

       ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรมฯ และใบสมัครเข้ารับการอบรม

More Articles...

  1. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557
  2. วิทยาลัยเพาะช่าง รับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2558
  3. ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

Page 1 of 25

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องมคอ. : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

จำนวนผู้เข้าชม

196782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
669
2220
187266
17901
17541
196782

Your IP: 54.81.112.187
Server Time: 2014-10-22 03:08:29