TCAS1: Portfolio

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่นี้ (เมนูที่ 21)
ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 63

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
คลิก! สมัครอิอินไลนที่นี้

ยืนยันสิทธ์

ยืนยันสิทธ์วันที่ 30-31 ม.ค. 63
คลิก! ยืนยันสิทธิ์ที่นี้ (เมนูที่ 19)
คลิก! ตรวจสอบรายชื่อที่นี้

 

 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS2 โควตาพิเศษ (กลุ่ม B)

รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS2 โควตา (กลุ่ม A)
สมัครออนไลน์ 14-29 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี้

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนาตากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมสัมมนาที่จะได้มากกว่าความรู้ และแนวทางดีๆ เกี่ยวกับ "สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเส้นทางสู่อาชีพ"
English for your career paths seminar
โดยติวเตอร์ชื่อดัง
ครูพี่ขุนแผน จากสถาบันกวดวิชา English by KPKP
และครูพี่นีร จากสถาบันกวดวิชา Is Am Are Academy

เข้าร่วมสัมมนาแล้วคุณจะได้รับอะไรบ้าง?
 แนวคิดและทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณจะเปลี่ยนไป
 พร้อมรับความรู้และแนวทางในพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเส้นทางสู่อาชีพ
 สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายพร้อมของรางวัล

คณะผู้บริหาร

Sample image

นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก
Email:
Sample image

นายพิสิษฐ์ สุขใส

หัวหน้าฝ่ายวิทยบริการฯ
Email:
Sample image

นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email:
Sample image

นางเกศสุดา อั๋งสกุล

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Email:
Sample image

นางสาวพลับพลึง เครือมิ่งมงคล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
Email:

ลิงค์ที่สำคัญ